כלכלה משפחתית

המשפחה כיחידה כלכלית במעבר

החלטה להתגרש הינה בראש ובראשונה החלטה רגשית אולם בד בבד עם קבלת ההחלטה לסיים את הקשר עם בן/בת הזוג נדרשים בני הזוג לקבל גם החלטות כלכליות.
להמשך קריאה לחץ כאן...

הזכויות הסוציאליות שנצברו במהלך הנישואין

פנסיה תקציבית, פנסיה צוברת ביטוח מנהלים, ביטוח חיים... הכלכלן והאקטואר דן שפרינצק עושה 'סדר' ומציג את המאפיינים השונים של כל תוכנית וההשלכות על בני הזוג בהליכי גירושין
להמשך קריאה לחץ כאן...

פוליסת ביטוח להבטחת מימון צרכי הילדים [מזונות]

פטירה בטרם עת של אחד ההורים או היותו באובדן כושר השתכרות יביאו מטבע הדברים לפגיעה קשה במצבם של הילדים וההורה המטפל. חלק מחברות הביטוח מציעות פוליסות ביטוח חיים הכוללות את מרכיב אובדן כושר השתכרות, כדי לבטח את תקופת תלותם של הילדים במימון צרכיהם על-ידי ההורים.

בקרוב נעלה באתר דוגמת פוליסה שכזו.

הוצאות המשפחה בישראל

המשפחה במעבר הגירושין נדרשת להערך ולבצע התאמות כלכליות לנסיבות החדשות. ותמיד עולה השאלה מה היקף ההוצאות של משפחה ממוצעת בישראל. הלישכת המרכזית לסטטיסטיקה העריכה כי ההוצאה הממוצעת של משפחה בישראל על סל מצרכים ושרותים תסתכם בשנת 2011 סך של 13,967 ₪.

להמשך קריאה לחץ כאן....


נקודת מפנה | כל הזכויות שמורות | קרדיט פיתוח