צור קשר
הכשרת מגשרים >> התנסות מודרכת בגישור משפחתי

התנסות מודרכת בגישור משפחתי

סיום הקורס, ומה הלאה?…

קורסי הגישור הכללי והמשפחתי מעניקים לבוגריו את תפיסת העולם של הגישור עקרונותיו וכלים ראשוניים לניהול תהליך גישור.
מנחי הקורסים ובוגריו, הביעו בסיום כל קורס את הצורך ליצור מתכונת המשך שתתבסס על נדבכים ישומיים של התכנים שנלמדו בקורס.

הזמנה אישית

התוכנית המפורטת להלן הנה הזמנה אישית לך בוגר/ת קורס הגישור בענייני משפחה להצטרף לאחד ממנחי הקורס ולחוות עמו באופן בלתי אמצעי ניהול תהליך גישור לכל אורכו.

מתכונת התוכנית

שניים עשר מפגשים לפחות, בשני תהליכים גישור שונים
בתם כל מפגש תתקיים פגישת הדרכה לליבון פגישת הגישור שהסתיימה ותכנון המפגש הבא.
במקביל לצפייה בניהול הגישור ע'י המנחה ייטול המשתלם חלק פעיל בפרקי גישור שונים ע'פ החלטת המדריך.
היקף התוכנית: 25 שעות לפחות.
תדירות המפגשים 1-2 פעמים בשבוע בשעות מתואמות מראש.
למשתלמים יוצאו מאמרים לקריאה בנושאי הגישור בענייני משפחה

ההדרכה תתמקד ב...

• אבחון רמת הקונפליקט של הצדדים
• אופן תכנון אסטרטגיה גישורית
• דרכים להנעת המו'מ בין הצדדים
הצפיה המודרכת נועדה לאפשר למגשר בראשית דרכו המקצועית לצפות בתהליך גישור שלם המנוהל ע'י מגשר מיומן בגישור בענייני משפחה.

נקודת מפנה | כל הזכויות שמורות | קרדיט פיתוח