צור קשר
ספריית מאמרים >> גישור כללי >> תרגול מגשרים להקשבה אקטיבית - אפקטיבית

תרגול מגשרים להקשבה אקטיבית - אפקטיבית

תרגול מגשרים להקשבה
דיאלוג דסטרוקטיבי ,בניית הבנות ,נושאים על סדר היום והסכמים

מאת: ללה פ.לאב

מאמרה של לאב הוא מאמר תיאורטי המציע מספר גישות ואסטרטגיות בתרגול מגשרים להקשבה אקטיבית –אפקטיבית ,כדי להגיע לחלקים הקונסטרוקטיביים שבתוך הקונפליקט ,במטרה לקדם את דו השיח שבין צדדים לקונפליקט .
ביסוד המאמר התפיסה כי בכל קונפליקט,ולו גם העוין והדסטרוקטיבי ביותר,טמונים עמוק בתוכו ,'אבני יסוד' למשא ומתן קונסטרוקטיבי .
איך להגיע לאותו מקום ,לאותו ' Heart of gold” היא אחת השאלות המרכזיות עמה מתמודד המאמר .
שאלות נוספות הנידונות במאמר הן :
כיצד יוכל מגשר לסייע לצדדים להסתייע באותם אבני יסוד כדי לכונן הבנה ביניהם ולבסוף אף להגיע להסכם ביניהם ?
הדרכים בהן יוכל המגשר לתרגם את ' אבני היסוד ' לשפה אשר תוליך את הצדדים לקראת הבנה והדברות קונסטרוקטיביים .
שאלה נוספת העולה לדיון במאמר ,והיא נגזרת מהשאלות הקודמות היא איך לתרגל /ללמד מגשרים להקשיב לצדדים לקונפליקט באופן שיאפשר הבנה עמוקה יותר שאיננה אפשרית למקשיב הלא מתורגל .
מגשר צריך לאמץ גישה אופטימית לפיה בכל קונפליקט חייבת להימצא נקודה או אלמנט קונסטרוקטיבי, גם אם התנאים אינם כה מבטיחים .
האלמנטים הקונסטרוקטיביים כוללים:
אינטרסים ,עמדות ,הצעות,רגשות,עקרונות,ערכים,השקפות,ספור המעשה וה- BATNAs .
אם אלמנטים אלה יחשפו,יתגלו,יזכו להכרה ויעובדו הם יאפשרו לקדם את ההדברות בין הצדדים .

אינטרסים

הם הכוח המניע לפעולה שביסוד כל התנהגות אנושית.תפקידו של המגשר להאיר את האינטרסים
המשותפים לצדדים ,לעזור לצדדים להגיע להבנה באשר לאותם אינטרסים שהם תנאי לפתרון מספק של הקונפליקט .
יש להדגיש כי חשיפת האינטרסים אינה דבר שבשגרה למקשיב הלא מתורגל .

נושאים

נושאים הם אותן סוגיות שונות או התנהגויות הפתוחות למשא ומתן הפוגעות באינטרסים של כל אחד מהצדדים .
נושאים הם המרכיב העיקרי שניצב על סדר היום בהליך הגישור .על כן יכולתו של המגשר לחשוף את הנושאים של הקונפליקט ולהגדיר אותם בשפה נייטרלית הנה חשובה לאין ערוך. הגדרתם יכולה להיעשות בדרך של שיקוף בתנאי שאופן השיקוף יאפשר לצדדים לתקן או להוסיף לשיקוף שנעשה על-ידי המגשר. שיקוף שנעשה נכון בונה יחסי אמון בין המגשר לצדדים.
מיומנות המגשר בהגדרה מחדש של האינטרסים המשותפים לצדדים בדרך של שיקוף וכן ניסוח מחדש של הנושאים לדיון , בשפה נייטרלית, צריכה תרגול רב בכל תכנית לימוד למגשרים .

הצעות {עמדות}

הצעות הנן ניסיון להציע פתרונות לסוגיה מסוימת או ויכוח בין הצדדים .
ההצעות הראשוניות של הצדדים נקראות לרוב עמדות והן לרב קיצוניות ולא ניתנות על פניהן לגישור,שאלמלי כן לא היו הצדדים מגיעים לגישור .מגשר חייב להתייחס בכובד ראש להצעות הצדדים שכן הן מאפשרות למגשר לגלות ולהבין את האינטרסים החשובים לצדדים .

רגשות

המגשר חייב לגלות ולתת הכרה לרגשות הצדדים. לרוב,לשני הצדדים לקונפליקט רגשות זהים כמו רגשות כעס ורגשות תסכול. לעיתים עצם ההכרה ברגשות הצדדים מחולל שינוי בתהליך ומקדם יצירת אוירה של
הדברות נכונה .

עקרונות ,ערכים וחוקים

צדדים לקונפליקט מונחים בדרך כלל על –ידי עקרונות וערכים אשר גובשו על ידם במהלך חייהם בהשפעת משפחה,דת,חברה ,חוקים ונורמות שונות .
תפקיד המגשר לחשוף את העקרונות ,הערכים והנורמות שכן חשיפתם מאפשרת לכל צד להבין את המניעים לפעולותיו של הצד האחר .
במשא ומתן ידיעת זכויות וחובות משפטיות כמו גם הבנת המצב המשפטי של כל צד ,הם בעלי תפקיד מרכזי בהליך הגישור ,שכן בדרך זו יכולים הצדדים להעריך מחדש את ה BATNAs העומדות לרשותם.
מגשר יכול לעודד דיון ובדיקת נקודות היתרון והחולשה במצב המשפטי של כל צד ,לבדוק אתם סיכונים ואפשרויות –כל אלה יכולים לסייע לצדדים בהבנת היתרון ביישוב הסכסוך ביניהם בדרך של גישור .
למגשר שיקול דעת האם להסתייע לצורך זה בעורך – דין , בהתחשב בעובדה כי לעיתים עורכי – דין מפריזים במתן חשיבות יתרה להיבט המשפטי כמסוגל להכריע בקונפליקט .

השקפות

השקפה הנה תמונת מצב אידיאלית שכל אחד מהצדדים מחזיק בה . לעיתים קרובות המתיחות בין הצדדים
ורגשות התסכול מונעים מהם להגיע לסטטוס – קוו .בשל כך הם אינם מסוגלים לראות שיש להם בחלק מהנושאים השקפות זהות .
תוך כדי שיחה יכול מגשר להיכנס לעומק ההשקפה וראיית העולם של הצדדים ,על – ידי עידודם להוסיף ולתאר ביתר פירוט איך הם רואים את הדברים .בדרך זו של פרוט והעמקה ניתן גם לבסוף להגיע להסדר
שיהא מספק את הצדדים .

BATNAs

הן מייצגות את האופציות הטובות והפחות טובות האפשריות לצדדים לפתרון הקונפליקט במקרה שהגישור לא יצליח.
בדרך כלל הן מבוטאות בדרך של איום ,לדוגמא : ' אני אגיע עם הסכסוך עד לבית – המשפט העליון ' ועוד.
מגשר השומע זאת יעודד את הצדדים לבחון ולהעריך את ההפסד והרווח שבכל אופציה שכזו .בדרך זו לרוב יתגלה כי הגישור הוא דווקא האופציה הטובה מכולן.
מגשר יכול להסתייע בעניין זה בעורך – דין ובמומחים אחרים ,כגון :רואי חשבון ,פסיכולוגים ,שמאים ועוד ,כדי לאפשר לצדדים את מירב המידע שיסייע בבדיקת אותן אופציות .

הקשבה פעילה

סיכום תוכן הדברים של כל צד הנעשה על – ידי המגשר או הגדרת המגשר מחדש את הנושאים והאינטרסים ,אף שהם חשובים מאוד ויכולים לקדם את תהליך ההדברות ויכולים לעיתים להצית מחדש
את כעסו של צד זה או אחר.
התיזה של המאמר הנה כי הגדרה מחדש הנעשית בזהירות היא יעילה יותר מאשר חזרה מילולית על תוכן דבריהם של הצדדים .
במהלך הכשרת המגשר יש ללמד את מיומנות ההקשבה .מיומנות ההקשבה חיונית במהלך כל תהליך הגישור ,שכן באמצעות הקשבה נכונה ניתן לחשוף אינטרסים משותפים ,ניתן להבין את נושאי הקונפליקט
בטרם יוגדרו מחדש ,כן ניתן באמצעות הקשבה נכונה להבין את הערכים והשקפות הצדדים וכן לדון ב BATNAs העומדות לרשותם.
בתוך כל קונפליקט ישנם ' אבני יסוד' קונסטרוקטיביים שהן :
אינטרסים,צרכים,נושאים,הצעות,רגשות,עקרונות ,ערכים,סיפור המעשה ו BATNAs. האתגר הניצב בפני המגשר הוא כיצד להכיר אותם ואת הטמון בהם .תפקידו של המורה לגישור לפתח אצל תלמידיו את
הגישה ,הידע והמיומנות הנחוצים לשם כך .

תרגום ועריכה
בתיה יולזרי, מגשרת
אריאל פלדשטיי, מגשר


נקודת מפנה | כל הזכויות שמורות | קרדיט פיתוח