צור קשר
כלכלת המשפחה >> המשפחה כיחידה כלכלית במעבר

המשפחה כיחידה כלכלית במעבר


החלטה להתגרש הינה בראש ובראשונה החלטה רגשית אולם בד בבד עם קבלת ההחלטה לסיים את הקשר עם בן/בת הזוג נדרשים בני הזוג להחליט גם החלטות כלכליות

המשפחה כיחידה כלכלית

.


למעשה גם במישור זה ניתן לנהוג בשני אופנים:

1. להכנס לעימות חזיתי שמטרתו למקסם את ערכם של הנכסים שיוותרו ברשותך על חשבון בן הזוג השני כי 'לא מגיע לו/לה דבר….'
2. להגדיר את כלל הנכסים הרכושיים והפיננסיים שנצברו במהלך הנישואין ולדון תוך שתוף פעולה כיצד נכון וחכם לחלקם בין בני הזוג.

אתר זה כמובן נועד לסייע לבני הזוג שבחרו באופציה השניה

המידע שיפורט להלן יסייע לכם להגיע מוכנים יותר לפגישת הגישור שתדון בנושא חלוקת הרכוש והממון.


פרוט נכסי המשפחה:


נדל'ן


נכסי הנדל'ן הרשומים על שם שני בני הזוג או על שם כל אחד מהם בנפרד ונצברו במהלך הנישואין.


זכויות סוציאליות


כל הזכויות הסוציאליות שעומדות לרשות שני בני הזוג ונצברו במהלך הנישואין.
כגון: קרנות פנסיה, ביטוח מנהלים,קופות גמל, קרנות השתלמות, וכל זכות אחרת שניתנה על ידי המעביד או נחסכה ע'י בני הזוג באופן עצמאי.


חסכונות


כל החסכונות שנצברו במהלך שנות הנישואין בבנקים או בכל מקום אחר, חשבון העו'ש, תיק מניות, פיקדונות שיקליים, תוכניות חיסכון, ביטוחי חיים [מרכיב החסכון], וכדומה.


התחייבויות


יתרת חובה בעו'ש, הלוואות: לבנק למשכנתאות, למקום העבודה, לקרובי משפחה וכדומה.
יתרת חוב לשלטונות המס, לרשות המקומית, לספקי שירותים שונים, פיצויי פיטורים לעוזרת וכדומה.


תכולת הבית


מוצרים חשמליים, ריהוט, אוספים שונים בעלי ערך וכדומה.


כלי רכב


ערכם הריאלי נכון למועד המוסכם ע'י בני הזוג.


קראו עוד על כלכלת המשפחה במאמרים להלן:נקודת מפנה | כל הזכויות שמורות | קרדיט פיתוח