צור קשר

הסכם גירושין

חתימה על הסכם גירושין מהווה ציון דרך התוחמת בין העבר הזוגי המשותף לבין העתיד האינדיבידואלי של כל אחד מבני הזוג. הסכם הגירושין, מורכב משני נדבכים עיקריים: האחד מסכם תקופה והשני פותח תקופה ודן בתכנון עתידי בהיבט ההורי.

גירושין בהסכמה


סיכום תקופת הנישואין

בפרק זה מתקבלות החלטות בשני תחומים עיקריים:

א. מוגדרת ההחלטה לסיים את תקופת הנישואין ולאפשר לכל אחד מבני הזוג להיות פנויים לקשר עתידי ע"י מתן/קבלת הגט.

ב. מוגדרים ומפורטים כלל ההיבטים הרכושיים שנצברו במהלך הנישואין.

לאחר הגדרת הרכוש המשותף, מפרט ההסכם את אופן חלוקתו בין בבני הזוג ומועדי הביצוע המדויקים של הסכם הגירושין.

סעיף זה הוא מלאכת מחשבת של בני הזוג בסיוע המגשר/עו"ד המסייע להם בעריכת ההסכם. מלאכת המחשבת צריכה להתחשב במאפיינים הייחודיים של בני הזוג ושל הרכוש הספציפי הנדון. הגם שהעיקרון המנחה הוא חלוקה שוויונית של הרכוש המשותף שנצבר במהלך הנישואין, יתכנו נסיבות שיגרמו לבני הזוג לחרוג מעקרון זה ולקבל החלטה מושכלת שמשרתת מערך של שיקולים רחב יותר בהיבט של כדאיות כלכלית, תכנון מס או משיקולים ערכיים רגשיים.

פתיחת תקופה חדשה – תכנון עתידי בהיבט ההורי.

חלק נרחב מהסכם גירושין הוא ההיבטים הקשורים להורות ולילדים מגדירים את שיתוף הפעולה העתידי בין ההורים וכוללים:

א. החלטות הוריות – ההורים נדרשים להגדיר בהסכם הגירושין את העקרונות המנחים לאופן חינוכם וגידולם של ילדיהם בדגש על אופן קבלת ההחלטות בנושאים החינוכיים והבריאותיים וכיצד ייושבו מחלוקות שיתגלעו בין ההורים בנושאים אלו ואחרים. כמו כן מכלילים ההורים בהסכם הגירושין שורה של החלטות הוריות כגון: החלטותיהם לגבי ההסדרים בעת נסיעת אחד ההורים לחול ללא הילדים או עם הילדים, קשר עם משפחות המוצא בעתיד, שם המשפחה שיישא הילד וכדומה.

ב. הסדרים הוריים – שהיית הילדים בבית כל אחד מההורים במהלך השבוע, בסופי השבוע, בחופשות ובחגים. ניתן לומר בהכללה, שככל ששיתוף הפעולה בין ההורים מבוסס על ההכרה ההדדית בחשיבות הורותו של ההורה השני לגידולם והתפתחותם התקינה של הילדים, כך איכות ההסדרים ההוריים תהיה מותאמת יותר לצרכים ההתפתחותיים של הילדים.

ג. מימון צרכי הילדים – ההורים מגדירים, לאחר ביצוע תחשיב מקיף, את הוצאות הילדים ואופן מימונם. ככלל, ניתן לומר שרמת החיים של הילדים נגזרת הן מרמת ההכנסות של ההורים והן מהחלטות ערכיות של ההורים כגון: באיזו מסגרת חינוכית ילמדו הילדים, בכמה חוגים ישתתפו וכדומה. סעיף המזונות בהסכם מסכם את הסכמות ההורים לאחר שנשקלו וחושבו כלל צרכי הילדים מחד ויכולתם של ההורים לספק צרכים אלה, מאידך.

מתן תוקף להסכם גירושין

הסכם גירושין שנחתם ע"י בני הזוג טעון אישור בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הדתי לו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין ששל בני הזוג ( סעיף 2.(א) חוק יחסי ממון בין בני זוג,תשל"ג-1973).

על-פי הוראות החוק, בית המשפט או בית הדין יבדוק שבני הזוג ערכו את הסכם הגירושין בהסכמה חופשית, בהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו.

בית המשפט ישים דגש מיוחד על פרק ההורות בהסכם גירושין ויוודא שטובת הילדים הובטחה והדאגה לצרכיהם וזכויותיהם עוגנה בהסכם.

אישור הסכם גירושין ומתן תוקף של פסק דין להסכם יינתן בנוכחות שני בני הזוג.

סעיפי ההסכם הדנים בהחלטת הגירושין ובהסדרתם ע"י גט יאושרו ויקבלו תוקף של פסק דין אך ורק ע"י בית הדין הרבני שלו הסמכות העניינית הייחודית לכך.

 • גישור בין אחים
  ילדים של אבא ואמא

  כהורים וכמגשרים, אנו ערים למידה בה הורות יכולה להיות משימה מתגמלת ויחד עם זאת קשה, גם בנסיבות הנוחות ביותר.

  קרא בהרחבה
 • קונפליקטים משפחתיים
  המשפחה כיחידה כלכלית במעבר

  החלטה להתגרש הינה בראש ובראשונה החלטה רגשית אולם בד בבד עם קבלת ההחלטה לסיים את הקשר עם בן/בת הזוג נדרשים בני הזוג להחליט גם החלטות כלכליות.

  קרא בהרחבה
גישור גישור במשפחה סכסוכים משפחתיים

נקודת מפנה | כל הזכויות שמורות | קרדיט פיתוח