צור קשר
גירושין בהסכמה >> עובדות על גירושין

גירושין

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כל זוג שישי בישראל יתגרש ברבות השנים

גירושין

היקף הגירושין בישראל זוכה לכר נרחב של מאמרים, מחקרים וניתוחים סטטיסטיים האמורים לשקף את היקף התופעה ומאפייניה. הנתונים המוסמכים והמהימנים ביותר מתפרסמים ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על נתוניה כמו על נתונים רשמיים נוספים של הנהלת בתי הדין הרבני ומחקרים אקדמיים מתבססת סקירה זו.

נישואין וגירושין בישראל

בשנת 2015 נישאו בישראל 53,579 בני זוג, במוסדות הדת המורשים לערוך נישואין.
•  כן נרשמו במרשם האוכלוסין בשנת 2015  עוד 9209 בני זוג שנישאו בחו"ל במהלך השנים 2013-2015.
סה"כ חיים בישראל 1,478,000 בני זוג נשואים.
בשנת 2016 התגרשו בישראל כ 13,840 בני זוג ( על פי נתוני הלמ"ס והנהלת בתי הדין הרבניים).
0.83% מבני הזוג החיים בארץ התגרשו במהלך שנת 2016.
16.1% מבני הזוג שנישאו בארץ במהלך 40 השנים האחרונות התגרשו , שיעור זה נמצא במגמת עליה בולטת.
בקרב בני הזוג שנישאו לפני 20 שנה הגיע שיעור הגירושין עד כה ל 20%.
נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביעים על כך שכל זוג שישי בארץ יתגרש ברבות השנים.

היוזמה לגירושין

מחקרים בארץ ובעולם מצביעים על כך שהאשה היא יוזמת הגירושין ב 2/3 מהמקרים. יש המסבירים, פער זה ביוזמה, בטענה כי קשה להבחין בין החלטה שנובעת מגיבוש רצונות האשה ובין החלטה בה האשה היא רק המוציאה לפועל של סיום מערכת נישואין שנשחקה ע'י שני בני הזוג. לעיתים היא מוציאה לפועל של יוזמת גירושין פסיבית של הבעל.

מה משפיע על הסיכוי להתגרש?

[ע'פ עבודת מחקר של הגב' נורית דוברין, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה]
נישואין בגיל צעיר מגדילים את הסיכוי לגרושין.
הסיכוי לגרושין גבוה יותר למי שהוריו גרושים.
לבני זוג שהתגרשו בעבר סיכוי רב יותר לחוות גירושין פעם נוספת.
סיכוי רב יותר לגרושין לזוגות בהם האשה מבוגרת יותר באופן משמעותי מהבעל.
השכלת האשה משפיעה במידה רבה יותר על הסיכויים להתגרש: סיכויי הגירושין בקרב נשים אקדמאיות נמוך בכ-27% מאשר בקרב נשים שאינן אקדמאיות.
השפעת ההשכלה של הבעל על הסיכויים לגרושין דומה לזו של האשה.
מוצא זהה של בני הזוג מוריד את הסיכוי לגרושין בכ- 14%.
לגיל האשה בעת נישואין השפעה שלילית על הסיכוי להתגרש, ועם כל שנה של גיל בנישואין, יורד הסיכוי להתגרש ב 5%.
מגורים משותפים לפני הנישואין הגדילו מאד את הסיכוי לגרושין לאחר הנישואין.
ככל שהוותק בנישואין עולה ההסתברות לגירושין יורדת.
ההסבר לכך: הנישואין מתייצבים ככל שהצטברו שנות ההשקעה בהם ובמקביל חל צמצום באופציות של כל אחד מבני הזוג להינשא שוב.

תהליך גירושין – אבדן וצער מחד צמיחה ושינוי מאידך

תהליך גירושין מתואר בספרות המחקרית כמורכב משני אלמנטים:
צער מחד וצמיחה מאידך.
מחד יש בתהליך גירושין דמיון לתהליך עיבוד האבל שמתארת קובל רוס [1969] ומאידך, בתהליך עיבוד האבל שזור תהליך ייחודי לגירושין שבמהותו הינו דחיית האובייקט האבוד [בן/בת הזוג] וקבלת דפוס חדש של חיים.

תהליך זה מחולק לחמישה שלבים:
הכחשה .
אבדן ודפרסיה .
כעס ואמביוולנטיות/ ניסיונות למנוע גירושין.
עיצוב מחדש של סגנון החיים והזהות העצמית.
קבלה עצמית ושלב חדש של תפקוד .

הסתגלות שלאחר גירושין

מחקרים מצביעים על מתאם גבוה בין רמת הסתגלות לאחר גירושין ובין דווח האדם על:
הגברת הקבלה העצמית כאינדיבידואל העומד ברשות עצמו.
הגברת הקבלה של תפקידים חדשים.
יצירת עצמאות בלתי תלויה בבן הזוג.
בניית סגנון חיים חדש.
יצירת קשרים חברתיים הן ברמת המקרו והן ברמת המיקרו.
הגדרה מחדש והכללת תחושת התפיסה העצמית, הביטחון העצמי והביטחון באחר.

ניתן להעריך את מידת ההסתגלות של הגרוש/ה על פי רצף המדדים הבאים:

הערכה עצמית
העדר תחושת אבלות
התרת סבך יחסי האהבה
קבלת עובדת הגירושין

ההסתגלות שלאחר גירושין מהווה מעין תקופת החלמה לטראומה שהייתה נחלת הגרוש/ה בתהליך לגרושין, האופן בו נכנסים לתקופת ההסתגלות תשפיע בהכרח על אופיה ואיכותה של ההסתגלות, מחקרים רבים הצביעו על כך שבני זוג שניהלו את תהליך גירושין בהסכמה בהדברות ובהסכמה באמצעות תהליך של גישור או הידברות ישירה, תקופת ההתאוששות לאחר גירושין אופיינה ברמת שביעות רצון רבה יותר מתהליך ההסתגלות הן של הגרוש/ה והן של הילדים.

מאמרים נוספים

 • גירושין בהסכמה
  גירושין בהסכמה

  החברה המודרנית מאופיינת בריבוי משפחות שנמצאות במשבר נישואין שסופו לעיתים גירושין. בישראל מתגרשים מידי שנה כ- 13000 זוגות. תהליך הגירושין מלווה במשקעים רגשיים, האשמות הדדיות, תחושה של כעס, תסכול, מרירות וירידה רבה ביכולת ההדברות

  קרא בהרחבה
 • תהליך גישור
  כיצד מתנהל תהליך הגישור

  בשורות הבאות נתאר בפירוט את יחסי הגומלין ושיתוף הפעולה בין בני הזוג והמגשר במהלך הגישור, החל משיחת הטלפון הראשונה ועד גיבוש ההסכמות לכלל הסכם משפטי.

  קרא בהרחבה
 • תכנון ההורות לאחר גירושין
  תכנון ההורות לאחר גירושין באמצעות גישור

  הורים הנמצאים בהליכי גירושין או לאחריהם מדגישים תמיד את רצונם לדאוג "לטובת הילדים"..., "שרק הילדים לא יפגעו"... או "שיפגעו כמה שפחות". קרא בהרחבה

נקודת מפנה | כל הזכויות שמורות | קרדיט פיתוח