צור קשר

כלכלת המשפחה >> הוצאות המשפחה בישראל

הוצאות המשפחה בישראל

על פי הערכות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

משפחה ישראלית ממוצעת הוציאה למחייתה בשנת 2015 סך של 15,407 ש'ח בחודש.

המשפחות בשני העשירונים העליונים יוציאו בממוצע סך של 22,189 ש'ח בחודש.

המשפחות בשני העשורונים האמצעיים [חמישי ושישי] יוציאו סך של 14,537 ש'ח בחודש.

המשפחות בשני העשירונים הנמוכים יוציאו בממוצע סך של 9,698 ש'ח בחודש.


הוצאות המשפחה על פי קבוצות תצרוכת ראשיות [באחוזים]

חמישון עליון

%

חמישון אמצעי

%

חמישון נמוך

%

מזון

13.8

16.5

23.0

דיור

23.1

25.6

25.3

אחזקת הדירה

9.8

9.7

10.5

ריהוט וציוד לבית

4.1

3.2

3.5

הלבשה והנעלה

3.1

3.0

4.0

בריאות

5.3

5.1

4.7

חינוך תרבות ובידור

14.0

14.6

10.7

תחבורה ותקשורת

22.4

17.9

13.7

שונות

4.4

4.4

5.3

נקודת מפנה | כל הזכויות שמורות | קרדיט פיתוח