צור קשר
הורים וגירושין >> מנקודת המבט של הילד - זכויות הילדים

מנקודת המבט של הילד- זכויות הילדים

זכויות הילד

זכותו של כל ילד שהוריו מתגרשים:

לפתח ולקיים קשר עצמאי עם כל אחד מהוריו.

לקבל הדרכה, הוראה, השגחה, משמעת וטיפוח מכל אחד מההורים, ללא התערבות ההורה השני.

להיתמך כספית על-ידי שני ההורים, ללא קשר לכמות הזמן שהוא מבלה עם כל אחד מהם.

לבלות זמן עם כל אחד מההורים, ללא קשר לתמיכה כספית שניתנת או לא ניתנת על ידו.

לבעלות על מרחב שינה ופעילות בכל אחד מבתי ההורים.

לביטחון פיזי והשגחה מספקת כשהוא בטיפול כל אחד מההורים.

לצפות שבתהליך גיבוש תכנית הטיפול בילד, ההורים יתחשבו בכל צורך מיוחד [התפתחותי, קוגניטיבי, רגשי או פיזי] שיכול להיות להם.

לצפות ששני ההורים יפעלו בהתאם לתכנית הטיפול בילד, תוך כיבוד מחויבויות ספציפיות הנוגעות ללוחות-זמנים קבועים עם הילדים.

לצפות לכך ששני ההורים יהיו מיודעים בנוגע לעניינים רפואיים , חינוכיים ומשפטיים שנוגעים לילד.

לפתח ולקיים קשר עמוק עם מבוגרים משמעותיים אחרים, כל עוד יחסים אלו אינם פוגעים או מחליפים את הקשר הראשוני של הילד עם ההורים.

לסדרי טיפול יציבים, עקביים ואחראיים בילד כאשר אינו בהשגחת ההורים.

להשתתף בפעילויות בני-גילו כל עוד אלו אינן פוגעות באופן משמעותי ביחסיו עם כל אחד מההורים.

לא להיות מעורב בקונפליקטים בין ההורים.

לא להידרש לקבל על עצמו אחריות הורית בקבלת החלטות הנוגעות למימון צרכיו או לסדרי ראייה .

לא לצדד, להגן או להפחית בערכו של אף אחד מהוריו.

נקודת מפנה | כל הזכויות שמורות | קרדיט פיתוח